Växtrum på önskelistan för jobbskuggare

Publiceringsdatum : 2019-05-15

Växtrum har besök av jobbskuggare från Bräcke diakoni. Jobbskuggningen innebär att personer som har behov av stöd i arbetslivet, får möjlighet att få nya erfarenheter och knyta kontakter på en önskad arbetsplats. Syftet med jobbskuggning är att uppmärksamma att alla har möjlighet att arbeta med rätt stöd, och att mångfald på en arbetsplats ökar kreativt och innovativt tänkande. Den här veckan är en nationell jobbskuggningsvecka i Sverige och Växtrum stod på önskelistan som en av platserna att jobbskugga.