Problemet funnet på Mjörnbotorget

Publiceringsdatum : 2018-02-06

Markvärmen på nya Mjörnbotorget fungerade inte tillfredsställande. Värmen nådde inte den norra delen av torget fullt ut, därav har vi under vintern tvingats halkbekämpa och sanda.

Vid kontrollen, när vi grävde en grop i torget, så upptäcktes en liten skada på en av markvärmefördelarna. Den har bytts ut och systemet håller nu för trycket i slingorna. Plattorna skall läggas tillbaka snarast. Injusteringen av systemet kan fortsätta.