Vi ska ha Sveriges bästa äldreomsorg

Publiceringsdatum : 2017-12-04

Lisbeth Olsson är ny biträdande sektorchef för Stöd och omsorg. "Äldreomsorgen i Lerums kommun är på frammarsch. Politikerna ger tydliga direktiv och jag har en tydlig vision: Sveriges bästa äldreomsorg".

Äldreomsorgen i Lerums kommun har en utmaning. Verksamheten är 19 procent över vad den förväntas utifrån referenskostnaden. Referenskostnaden i utjämningssystemet berättar hur mycket äldreomsorgen kan förväntas kosta i varje kommun utifrån befolkningens sammansättning och produktionsförutsättningar. Nettokostnadsavvikelse är ett mått på skillnaden mellan den faktiska kostnaden och referenskostnaden.
- Lerums kommun har en dyr äldreomsorg, högt över genomsnittet. Men brukarnöjdheten är inte på samma nivå. Vi måste använda våra resurser bättre.

Vad gör vi för fel?
- Vi ska inte springa fortare, det handlar inte om det. Vi ska göra rätt saker. Ta kontroll över verksamheten och öka samverkan mellan förebyggande sjuk- och hälsovård, funktionshinder, äldreboenden och hemtjänst. Idag är det alldeles för många isolerade öar. Vi måste också öka samarbetet mellan myndighetssidan och utförarverksamheten.

Ett förändringsarbete kan vara känsligt, skapa oro och upplevas som obekvämt. Hur får ni personalen med er?
- Jag tror stenhårt på delaktiga, närvarande och lyhörda chefer. Chefer som samtidigt vet vad de vill. Vi måste också öppna upp för synpunkter och intryck - från alla håll. Tidigare har jag jobbat med anhörig- och brukarträffar och med delaktighet- och inflytandekoncept med lyckade resultat. Jag kan till exempel tänka mig att omsorgstagare är engagerade i rekryteringsprocesser. Vi måste våga misslyckas för att utvecklas.

Kommunalråd Eva Andersson med särskilt ansvar för omsorgsfrågor håller med:
- Ett prioriterat mål inom kommunens omsorger är att öka nöjdheten hos de äldre som är i behov av hjälp. Det backar vi i politiken inte från. Proffsigt arbetssätt och gott bemötande är två faktorer som ska prägla äldreomsorgen. Kommunen ska ha rätt kompetens på rätt plats. Alla har mycket att vinna på ett utökat lagarbete i hela kommunen - att ta hjälp av varandra, ro åt samma håll och därmed sätta en ny samverkanskultur inom äldreomsorgen.