Vi vill utveckla stödet till personer med demenssjukdom

Publiceringsdatum : 2021-09-15

Därför söker vi dig eller den du känner som nyligen fått en demensdiagnos och som inte har hemtjänst eller hemsjukvård.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt hembesök eller promenad ihop där vi pratar om intressen och hur personen vill leva sitt liv. Tillsammans vill vi hitta möjligheter för att skapa en vardag som är meningsfull och god. Vi kan vid tillfället också informera om stödet som i dagsläget finns, men förhoppningen med samtalet är att vi ska hitta former som bättre möjliggör att leva livet så som man önskar. 

Vid intresse kontakta Anna Carlström, demenssjuksköterska, på 073-688 35 82.

Hembesök med samtal är ett innovationsarbete där vi testar nya sätt för att livet ska kunna fortsätta att levas.