Viltvarning - ta det lugnt på vägarna

Publiceringsdatum : 2019-09-26

Viltolyckor är vanligast under perioden september-december och sker oftast i gryning eller skymning när djuren är på jakt efter föda. Som en kommun med mycket skog och naturmark uppmanar vi alla bilister att ta det lugnt på väg till jobbet eller hem från träning/möte på kvällen.

Det sker i genomsnitt mer än en viltolycka var åttonde minut i Sverige enligt Nationella Viltolycksrådet. Det innebär att över 62 000 förare av fordon årligen är inblandade i en viltolycka.

Viltolyckorna är många och har tyvärr ökat de senaste åren. Under 2018 skedde över 63 000 viltolyckor och antal olyckor under 2019 ser ut att närma sig samma antal.

Vilka djur är vanligast?

Statistik visar att de vanligaste djuren som förekommer i viltolyckor är rådjur, älg och vildsvin, men även dovhjort och kronhjort är förekommer flitigt.

Vad ska jag göra om jag krockar med vilt?

Enligt paragraf 26 i Jaktlagen och paragraf 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synligt skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Detta ska du göra om du krockar med vilt:

 • Ring 112 och anmäl olyckan
 • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer
 • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen
 • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter om att olyckan är anmäld till polisen
 • Häng upp en markeringsremsa (finns att beställa hos Viltolycksrådet) på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen
 • Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan ca 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta
 • Om möjligt, avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet
 • Försök inte själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras
 • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen
 • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra

Det här vill polisen veta:

 • Sedvanliga person- och fordonsuppgifter
 • Olycksplatsen - vägnummer, ort, kännemärke
 • Hur olycksplatsen är markerad - markeringsremsa, plastkasse etc.
 • Viltslag - rådjur, älg, vildsvin?
 • Viltets flyktväg - i vilken riktning?
 • Detaljerad väg-/platsbeskrivning. Gärna en GPS-position om möjligt

Vad gäller med andra djur?

Vid kollision med övriga viltslag förutom de som nämnts tidigare gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men tänk alltid på din egen säkerhet.

Källa: Nationella Viltolycksrådet.