Visir och munskydd inom särskilda boenden

Publiceringsdatum : 2020-12-16

Lerums kommun följer Västra Götalandsregionen nya rekommendationer om att förutom att använda visir även bära munskydd vid all patient- och personalnära arbete.

Enligt Västra Götalandsregionen nya rekommendationer:

”Visir ska användas tillsammans med vätskeavvisande munskydd (IIR) av all personal vid allt patientnära arbete (arbete inom två meter). Detta oavsett om misstanke finns om covid-19 eller ej. Ska också användas av personal i vårdlokaler i de situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd till annan personal. Det kan gälla vid arbete i trånga utrymmen, överrapportering till mellan arbetspass, men också i andra personalutrymmen."