Wamme bro stängs av och rensas

Publiceringsdatum : 2020-02-25

Februarivädret med kraftig blåst har orsakat att många träd fallit ned i Säveån. Dessa, tillsammans med bortslitna bryggor med mera, transporteras nedströms och träffar Wamme bro med våldsam kraft. För att iaktta extra försiktighetsåtgärder har kommunen därför tagit beslutet att stänga bron tills flödet har lugnat ner sig. Nu har även bron rensats från trästockar.

Wamme broKommunen kommer att sätta ut skyltar i anslutningen till bron som visar att den är avstängd. Det blir även skyltar vid buss-pendelstationen som hänvisar gående till Häradsbron.

Kraftigt vattentryck

Wamme bro är en gammal stenvalvsbro som byggdes 1853. Det höga vattenflödet de senaste veckorna gör att bron utsätts för ett onormalt och kraftigt ökat vattentryck. Nedströms bron har virvelbildningar från brofundamenten med åren skapat en djuphåla. Vattnets nuvarande höga strömningshastighet riskerar påskynda att djuphålan växer både på djupet Wanne brooch bredden. I värsta fall kan det innebära att brofundamenten tar skada.

Öppnar när det lugnat sig

Avstängningen pågår tills vattenflödet normaliserats. När det sker vet vi redan idag att bron sedan delvis behöver restaureras.