Elever slappnar av med yoga

Publiceringsdatum : 2017-12-06

Femton elever i årskurs fem på Östad skola i Sjövik deltar i veckans yogapass. De är tysta och koncentrerade. Klassläraren säger att hon märker att eleverna får ett lugn. ”Vi delar upp klassen i två grupper. De som varit på yogan har mer lugn i kroppen och huvudet direkt efter ett avslutat pass än de som inte har varit med”, säger klassläraren Mónika Debreceni.

Under början av året startade ett projekt i Lerum - ”Yoga i skolan”. Nio klasser i årskurs 2-4 deltog. Efter projektets slut har läraren Mónika Debreceni i Östads skola i Sjövik fortsatt med yoga en gång i veckan.
- Yoga är jättebra. Skolbarnen blir mer harmoniska efter ett pass, säger klassläraren Mónika Debreceni.

En gång i veckan

Hon berättar att eleverna i årskurs fem har ett pass yoga i veckan, 20 minuter per gång.
- De blir lugnare både i kroppen och också i huvudet.
Flera av eleverna använder övningarna de lärt sig i skolan även på fritiden. En del inför matcher för att lugna ner sig och inte bli nervösa. Andra lyssnar på lugn musik på kvällen innan de går och lägger sig.

Massage

Utöver yogan låter Mónika Debreceni även skolbarnen praktisera massage.
- Eleverna får massera varandra. När de har haft kroppskontakt med varandra är det svårare att slå den personen efteråt. Deras empati ökar.
Yoga i skolan innehåller gymnastik, kroppskännedom och avslappning, men har inget konfessionellt innehåll.