Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse för Lerums kommuns webbplatser

Lerums kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser.

Den här sidan beskriver hur lerum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen lerum.se ingår ett antal underwebbplatser

Lerums Kommuns webbplats
Lerums Gymnasium webbplats
Lerums Vuxenutbildnings webbplats
Lerums Seglarsgymnasiets webbplats
Lerums Kulturskolas webbplats

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Se avsnitten om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss det via formuläret på sidan Hjälp oss bli bättre eller via återkopplingsfunktionen - En bättre webbplats – som finns i sidfoten på alla sidor.
Hjälp oss bli bättre

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till Lerums Kommun
Svarstiden är normalt två arbetsdagar.
Eller du kan även ringa 0302-52 10 00 där du kan påpeka brister.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Hjälp oss bli bättre

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Myndighet för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Sidomenyn

Sidomenyn är idag inte korrekt byggd enligt WCAG-riktlinjerna rent tekniskt.
Visuellt så ser sidomenyn ut att ha utfällbara objekt som skulle innebära att det är knappar man trycker på för att fälla ner menyn
Rent tekniskt är det dock länkar som leder besökaren vidare till en ny url när du trycker på länken. Det ser visuellt ut som att du fällt ut en meny.
Det är inte korrekt att bygga så enligt WCAG, men det är heller inget som är kritiskt för en besökare som använder hjälpmedel på webbplatsen. Det bör dock beaktas i arbetet med ny webbplats som planeras under 2021.

Tabordning

Tabordningen vid tangentbordsnavigering ska normalt sett följa den visuella ordningen vilket inte görs, men tabordningen sker i rätt ordning sett till användarbarhet.

Idealiskt så hade menyobjekten varit placerade i samma ordning som tabordningen men det är precis som ovanstående punkt en stor förändring som inte är genomförbar då det finns en ny webbplats i planeringen.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Alla filmer är inte syntolkade.
 • Inbäddad media från Youtube
 • Vissa dokument- Visning av dokument, eftersom samtliga dokument inte tillgänglighetsanpassats före publicering. Alternativt förfarande: skicka e-post till oss eller ring oss för att få dokumentet skickat i ett annat format. Vi arbetar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa dem.

E-post:Lerums Kommun
Telefon: 0302-52 10 00 

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Alla filmer är inte syntolkade.
 • Inbäddad media från Youtube
 • Vissa dokument - Visning av dokument, eftersom samtliga dokument inte tillgänglighetsanpassats före publicering. Alternativt förfarande: skicka e-post till kommunen , eller ring oss för att få dokumentet skickat i ett annat format. Vi arbetar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa dem.

E-post: Lerums Kommun
Telefon: 0302-52 10 00 

Problem vid användning utan hörsel

 • Alla filmer är inte syntolkade.
 • Inbäddad media från Youtube

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Alla filmer är inte syntolkade.
 • Inbäddad media från Youtube

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem vid lansering av en nyutvecklad webbplats år 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Lerums kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Kartor - är inte till för navigering

Tredje parts system

 • Lediga jobb - Visning av sidan Lediga jobb i mobila enheter, eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra. Alternativt förfarande: Kontakta Lerums kundcenter
 • Felanmälan Teknisk service - Visning av systemet Felanmälan för gator, belysning, park och natur, eftersom funktionen sköts i ett administrativt systemet som vi inte själva kan förändra. Kommunen ser på alternativa system. Alternativt förfarande: kontakta Lerums kundcenter
 • Talande webb fungerar inte på tredje parts system eftersom det inte ligger under samma server som webbplatsen. 

Telefon: 0302-52 10 00 

Hur vi testat webbplatsen

Consid S5 AB har gjort en oberoende granskning av Lerums Kommuns webbplats.
Senaste bedömningen gjordes den 8 september 2020 och är formellt godkänd av Administrativ nivå.
Redogörelsen uppdaterades senast den 15 september 2020