Kommunala policys, planer och program

Kommunens vision slår fast att Lerums kommun ska bli Sveriges ledande miljökommun senast 2025 och att kommunen ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande.

Nederst på sidan finner du ett antal länkar där du kan läsa om hur arbetet mot denna visionsbild har arbetats mot och ska verkställas i årsredovisningen, styrdokument, budgetar och verksamhetsplan för den närmaste mandatperioden.

Vill du se kommunens författningssamling - se rubriken i vänstermenyn.