Kommunal författningssamling

Alla gällande kommunala författningar måste numera finnas tillgängliga på kommunens hemsida (3 kap. 30 § Kommunallagen).

Lerums kommun har publicerat den kommunala författningssamling digitalt i den form handlingarna har. En författningssamling består av föreskrifter, det vill säga bindande regler som skapats genom ett beslut i något offentligt organ, i det här fallet Lerums kommunfullmäktige.

Se i vänstermenyn där de är förtecknade efter område i bokstavsordning.