Om anpassa

Stor vikt har lagts vid att göra www.lerum.se tillgänglig för funktionshindrade.

Använd din webbläsares funktioner!

Om du vill ändra storlek, färger och liknande på sidan ska du använda webbläsarens inställningar. På lerum.se har all text relativa mått, det vill säga att den går att förstora och förminska, det finns alternativtexter till bilder och länkar och man kan navigera runt på webbplatsen med tab-tangenten. Inzoomning i riktigt hög grad på mobiltelefon kan dock ge vissa problem med att få överblick över hela sidan.

För liten text?

Om du tycker att texten är för liten kan du ändra storleken genom att ändra textstorleken via din webbläsares inställningar.

Byta bakgrundsfärg?

Om du har problem att ändra bakgrundsfärg med hjälp av din webbläsare, kan det hjälpa att byta till Mozilla Firefox eller Chrome. Internet Explorer har tyvärr problem att visa andra bakgrundsfärger än vitt.