Brev till kommunen

När förvaltningen mottar en fråga via brev ska svar ges inom fem dagar eller information lämnas om vem som har ansvar för frågan och när frågan kommer att besvaras.


Klagomål på vår servicegaranti

I formuläret här nedanför kan du klaga på vår servicegaranti om brev till kommunen. Du kan vara anonym, men om du vill ha svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter.

Servicegaranti Standard
Kommentarer:
 Om du vill ha ett svar, var god lämna kontaktuppgifter nedan Namn:
E-postadress:
Telefon dagtid: