Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Lerums kommun prioriterar ökad tillgänglighet, ihärdigt mångfaldsarbete och ökad jämställdhet i organisationen och i samhället i stort.

Mångfald och jämställdhet

Lerums kommun följer diskrimineringslagen vars syfte är att motverka diskriminering och främja Målade tånaglar på en man.lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Förbud mot diskriminering gäller

  • Arbetstagare
  • Arbetssökande (viktigt att tänka på vid rekrytering)
  • Förfrågare, det vill säga allmänhet som ställer frågor
  • Praktikanter, det vill säga någon som söker eller fullgör praktik
  • Inhyrd eller inlånad arbetskraft

En kommun för alla

Du som har svårt att höra, se, röra dig, tåla vissa ämnen eller bearbeta information kan få hjälp innan du besöker någon av kommunens lokaler.

En webbplats för alla

En kommunal webbplats har många olika besökare. Det är viktigt att alla människor, oavsett funktionshinder och behov, kan ta del av informationen på vår webbplats. Lerums kommun arbetar löpande med att göra webbplatsen så tillgänglig som möjligt.

Tillgänglighet

Tillgänglighet på webben handlar om att bygga webbplatser så att de fungerar oavsett vad besökaren använder för webbläsare eller operativsystem, och oavsett om han eller hon har något funktionshinder. Det handlar om att tillmötesgå människors olika förutsättningar och behov.

Lättläst

För att underlätta läsningen på vår webbplats har kommunen skapat alternativa sidor för en del av webbplatsens innehåll som heter Lättläst. Besökaren går till Lättläst från respektive webbsida. Besökaren kan även få webbplatsen uppläst i Lyssna, denna funktion finns på alla webbsidor.