Jämställdhet ett prioriterat område

Lerums kommun ska arbeta för att vara en jämställd kommun med utgångspunkt i de nationella målen för jämställdhetspolitiken.

Lerum ska också aktivt utveckla jämställdhetsarbetet ur ett medborgar-, brukar- och arbetsgivarperspektiv.

För en hållbar utveckling

Ska Lerums kommun vara Sveriges ledande miljökommun 2025 krävs att kommunen tar med jämställdhetsperspektivet i sitt arbete. Kvinnors och mäns livsstil, beteenden och konsumtion ser ofta olika ut och de resulterar i olika stora miljömässiga fotavtryck. Genom att fokusera på den sociala dimensionen och skillnader mellan män och kvinnor kan kommunen effektivera sina åtgärder och bättre stöda arbetet för hållbar utveckling.

Läs mer om kommunens handlingsplan för jämställdhet genom att klicka på länken nedan.