Etnisk mångfaldsplan

Mångfald är det moderna samhällets livsvillkor – inte minst på det etniska och kulturella området.

Utmaningen för Lerums kommun som arbetsgivare är att ta tillvara och utveckla denna mångfald.

Mål

• Att ta tillvara mänskliga resurser, öka kreativiteten och skapa ett öppet och tillåtande arbetsklimat på kommunens arbetsplatser.

• Att kommunens alla verksamheter bättre ska svara upp mot kommuninnevånarnas behov i ett samhälle präglat av mångfald när även personalen speglar denna mångfald.

• Att skapa förebilder för barn och ungdomar genom att visa på de fördelar som mångfald i arbetslivet medför.

Läs hela den etniska mångfaldsplanen för Lerums kommuns anställda som länk nederst på sidan.