Jämställdhetspolicy

Inom Lerums kommun ska alla aktivt verka för att kvinnor och män får samma möjligheter och villkor på arbetsplatserna.

Vår grundsyn är att kvinnors och mäns olika erfarenheter och värderingar berikar och
utvecklar en verksamhet.

För anställda inom Lerums kommun

Genom att ta tillvara både kvinnors och mäns kompetens ökar kommunens anställdas möjligheter att bli kreativa och effektiva på arbetsplatserna.

Läs hela Lerums kommuns jämställdhetspolicy för de anställda genom att klicka på länken nedan..