Hur vill du kommentera ditt partis valresultat?

Hör politiker i Lerums kommunfullmäktige kommentera sitt partis valresultat på lokal nivå.