Valresultat

Den slutliga röstsammanräkningen för Lerums kommun är klar. På valmyndighetens webbplats kan du se vilka personer som preliminärt valts in i kommunfullmäktige. I samband med att det nyvalda kommunfullmäktige tillträder i slutet av oktober, kommer vi att publicera namn och kontaktuppgifter till fullmäktiges ledamöter och ersättare.

Hur många röstade i kommunvalet?

Andel röstande i Lerums kommun: 88,51% (2010: 86,2%)

Valdistrikt med högst valdeltagande: Ljungsbacken-Stamsjön 93,2%

Valditrikt med lägst valdeltagande: centrala Gråbo 78,5%

Fördelning av rösterna

Slutlig fördelning av antalet röster (2010 års siffror står inom parentes):

M 25,26% (32,7) 13 mandat (17)

C 7,42% (6,1) 4 mandat (4)

FP 9,32% (10,5) 5 mandat (6)

KD 4,46% (4,7) 2 mandat (2)

S 25,51% (24,7) 13 mandat (13)

V 5,5% (6,2) 3 mandat (3)

MP 11,46% (9,5) 6 mandat (4)

SD 8,55% (4,9) 5 mandat (2)

 

Sent inkomna förtidsröster och utlandsröster räknas samman på onsdag den 17 september.  Rösträkningen på onsdagen är offentlig, du är välkommen att titta på. Läs mer om onsdagsräkningen här.

På valmyndighetens webbplats finns mängder av information om resultatet på detaljnivå och om hur valet och röstsammanräkningen går till. Du hittar den via länken här nedanför.

Mer information