Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

E-förslag

För att du som invånare ska få inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter arbetar Lerums kommun med e-förslag.

Med e-förslag kan du snabbt och enkelt föreslå idéer och förändringar till Lerums kommun. Du kan också stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker att många tycker likadant i en särskild fråga.

  • Alla som är folkbokförda i Lerum kan lämna och rösta på förslag.
  • Är du under 16 år kan du behöva hjälp att legitimera dig med hjälp av vårdnadshavare.

Minst 60 ska gilla din idé

Förslag som, under de 60 dagar det ligger på hemsidan, får stöd från minst 60 privatpersoner, skickas vidare som ett beslutsärende till kommunstyrelsen, som tar beslutet. Kommunstyrelsen har då möjlighet att:

  1. Gilla förslaget - det gör att det budgeteras till kommande år eller delegeras som ett uppdrag till förvaltningen.
  2. Avslå och säga nej. 
  3. Besvara förslaget - till exempel om kommunen redan jobbar med frågan på ett annat sätt

Oavsett svar kommer du som förslagsställare få återkoppling och protokollet med kommunstyrelsens beslut publiceras med e-förslaget. Alla förslag som publiceras på e-förslagssidan, kommer att vara synliga på hemsidan framöver, tillsammans med eventuella svar från politiken. Det kommer dock inte att gå att rösta på dem efter att tiden för omröstning har passerat.

Förslag som vi betraktar som en synpunkt förmedlar vi vidare i kommunens synpunktshanteringssystem, och återkopplar detta till dig. Förslag som snarare hör hemma i en felanmälan förmedlas vidare som en felanmälan och du får återkoppling därifrån. 

KomIn hjälper dig gärna

Då e-förslag är en ny service så kommer testperioden fram till 31 december 2020 att utvärderas för om möjligt förbättra tjänsten 2021. Om du inte har möjlighet att nå eller hantera en dator är du välkommen att besöka vårt kundcenter KomIn så får du hjälp att lämna e-förslag.

Tillsammans utvecklar vi Lerum!