Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vad är ett e-förslag

Ett e-förslag ska vara en idé om något som inte finns idag. Det kan vara något som saknas eller som borde utvecklas. Det kan dock hända att ett förslag inte godkänns för publicering.

Vad är ett e-förslag?

En viktig förutsättning är att förslaget ligger inom en kommuns ansvarsområden och som politikerna i kommunen kan fatta beslut om.

I ett e-förslag ger du ett konkret förslag på någonting som du vill förändra inom de områden som kommunen ansvarar för. Kommunernas obligatoriska uppgifter:

 • Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola
 • Plan och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Civilt försvar
 • Biblioteksverksamhet
 • Bostäder
 • Frivilliga uppgifter
 • Fritid och kultur
 • Energi
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling

Om du lämnar en synpunkt eller felanmälan (se länkar nedan) kommer du att få ett svar eller återkoppling inom någon eller några dagar från verksamheten som berörs. Det svar du får kommer då från någon av verksamheternas medarbetare eller chefer.

Om du lämnar ett förslag, som går vidare till politisk behandling i, tar det i normalfallet tre till fyra månader innan du får svar på ditt förslag. Svaret beslutas av kommunstyrelsen. Detta under förutsättning att minst 60 personer röstar på ditt förslag under den som månad som förslaget ligger ute.

Vad är inte ett e-förslag?

Det kan bero på följande anledningar:

 • Förslaget ligger inte inom kommunens ansvarsområden. Exempel: kollektivtrafik, större vägar till och från kommunen, privat företagande, sjukvård, vårdcentraler, byggnader och mark som inte ägs av kommunen eller som ligger i en annan kommun.
 • En annan förslagsställare har lämnat in ett liknande förslag med samma innebörd de senaste 12 månaderna
 • Det som förslaget handlar om är redan planerat att genomföras eller kommer snart att tas upp för beslut
 • Förslaget bryter mot lag eller annan författning, är diskriminerande eller upplevs olämpligt av andra skäl.

Inte synpunkter

Det kan alltså inte innehålla synpunkter (förbättringsförslag, beröm och klagomål) eller felanmälan av något som redan finns i dag. Synpunkter på, eller felanmälan av, sådant som redan finns i dag hanteras direkt av ansvarig verksamhet. Se nederst för att anmäla synpunkter eller felanmälningar.

Det kan till exempel handla om behovet av

 • extra soptunnor
 • träd som skymmer
 • potthål i vägen
 • snöröjning
 • farthinder
 • sandsopning
 • parkbänkar
 • vattenkranar
 • parkeringsplatser
 • vatten och avlopp
 • renhållning