Kallelser och protokoll

I menyn finner du länkar till olika politiska instanser i kommunen. På dessa sidor finns aktuella kallelser och protokoll för respektive instans. Kallelserna innehåller även aktuella handlingar till respektive möte.

Om du behöver komma åt äldre protokoll än de som är publicerade på kommunens hemsida kan du kontakta kundcenter KomIn: kommun@lerum.se eller kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena hos dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen finns i menyn till vänster på sidan.

Lyssna på debatten i fullmäktige

Några dagar efter kommunfullmäktiges sammanträden kan du lyssna på debatten här på lerum.se >>