Kallelser och protokoll

Här hittar du aktuella möteshandlingar och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott.

I mapparna nedanför denna text finner du mappar med kallelser, handlingar och protokoll för respektive politisk instans, från och med ett år tillbaka i tiden.

Om du behöver komma åt äldre protokoll än de som är publicerade på kommunens hemsida kan du kontakta kundcenter KomIn: kommun@lerum.se eller kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; Individnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och Överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena som hadläggs i dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för Miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen, valnämnden och kommunfullmäktiges presdium som beredning finns i menyn till vänster på sidan.

Handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller personuppgifter publiceras inte på lerum.se men alla handlingar kan begäras ut som allmän handling. I tjänsteskrivelsen och i protokollet ser du vilka handlingar som finns.

I listan nedan klickar du på den politiska instans du är intresserad av och där hittar du protokoll för den nuvarande mandatperioden.

Kallelse och möteshandlingarna finns även tillgängliga för varje sammanträde.