Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kallelser och protokoll

Här hittar du aktuella möteshandlingar och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott.

I mapparna nedanför denna text finner du mappar med kallelser, handlingar och protokoll för respektive politisk instans, från och med ett år tillbaka i tiden.

Om du behöver komma åt äldre protokoll än de som är publicerade på kommunens hemsida kan du kontakta kundcenter KomIn: kommun@lerum.se eller kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00.

I kommunen finns tre myndighetsnämnder; Individnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och Överförmyndarnämnden. Eftersom de flesta ärendena som hadläggs i dessa nämnder rör enskilda personer, är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan. Aktuell kallelse för Miljö- och byggnadsnämnden samt protokoll från revisionen, valnämnden och kommunfullmäktiges presdium som beredning finns i menyn till vänster på sidan.

Handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller personuppgifter publiceras inte på lerum.se men alla handlingar kan begäras ut som allmän handling. I tjänsteskrivelsen och i protokollet ser du vilka handlingar som finns.

I listan nedan klickar du på den politiska instans du är intresserad av och där hittar du protokoll för den nuvarande mandatperioden.

Kallelse och möteshandlingarna finns även tillgängliga för varje sammanträde.