Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förklaring kallelser, protokoll och mötesanteckningar

Kallelser

Kallelser är det dokument som meddelar när ett möte ska vara och vad som ska behandlas under mötet. Kallelser till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen skickas två veckor innan sammanträdet. Kallelser till nämnder och beredningar skickas ut en vecka innan sammanträdet. I samband med att kallelsen skickas blir den även offentlig och publiceras på kommunens hemsida. Detta gäller dock inte myndighetsnämnderna, vars kallelser kan innehålla sekretess. Vill du ta del av kallelser från myndighetsnämnderna, kontakta kundcenter KomIn eller maila kommun@lerum.se

Protokoll

Efter ett möte där beslut fattas skriver sekreteraren ett protokoll. Ett protokoll innehåller en sammanfattning av ärendet, de förslag till beslut som sektorn lämnat och beslut om vilket förslag politikerna väljer att följa. När sekreteraren har skrivit klart protokollet granskas det av ordförande tillsammans med utsedda justeringspersoner (förtroendevalda), som efter granskningen justerar protokollet. Protokollet förvaras därefter hos kommunen. 

Att justera ett protokoll betyder att intyga att de beslut som står i protokollet överensstämmer med de beslut som togs under mötet. När protokollet är justerat blir det offentligt och publiceras på hemsidan, detta sker vanligtvis cirka två veckor efter sammanträdet. I samband med att protokollet blir justerat blir även besluten som togs på mötet gällande och ska utföras.

Mötesanteckning

När en beredning har haft möte skriver sekreteraren mötesanteckningar. Mötesanteckningarna beskriver vad som diskuterats vid ett möte eller vad en beredning har gjort under sitt möte. Beredningarna fattar vanligtvis inte beslut under sina möten utan arbetar med de uppdrag de fått från kommunfullmäktige. I de fall en beredningen fattar beslut skriver sekreteraren istället ett protokoll. De beslut beredningar fattar handlar oftast om vilka förslag beredningen ska lämna vidare till kommunfullmäktige.

Skillnaden mellan protokoll och mötesanteckning

Både protokoll och mötesanteckningar är offentliga handlingar. Skillnaden mellan dem är att protokoll innehåller beslut som ska följas och kan överklagas medan en mötesanteckning är en sammanfattning av vad som hände under ett möte och kan inte överklagas.

Dataskyddförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att vissa personuppgifter kan ha tagits bort i ovan nämnda handlingar. I så fall är de ersätta med ett X. Uppgifterna är dock som huvudregel offentliga, vill du därför ha den aktuella handlingen utan X-markering kan du kontakta kundcenter KomIn eller maila kommun@lerum.se.