Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för all verksamhet som kommunen gör för medborgarna. På denna sida hittar du protokoll från kommunstyrelsens möten.

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda hela förvaltningen och för all den verksamhet som kommunen gör för medborgarna. Kommunstyrelsen har hand om allt från skola och service för äldre, till planering av nytt byggande. Utöver detta ska kommunstyrelsen även leda och samordna kommunens alla angelägenheter. Bland de övriga uppgifter som styrelsen har finns till exempel:

  • förbereda eller yttra sig i de ärenden – med vissa undantag – som ska behandlas av kommunfullmäktige
  • ha hand om ekonomi samt ta fram förslag till budget och bokslut
  • genomföra kommunfullmäktiges beslut
  • ha uppsikt över sådan verksamhet som bedrivs i kommunala bolag

Mötesdatum 2018

17 januari
7 februari
7 mars
21 mars
11 april
25 april
16 maj
30 maj
13 juni
22 augusti
5 september
19 september
3 oktober  
17 oktober
7 november
21 november
12 december

Mötesdatum 2019

16 januari
13 februari
13 mars
20 mars
3 april
17 april
8 maj
29 maj
19 juni
21 augusti
4 september
18 september
2 oktober
16 oktober
6 november
20 november
18 december

Protokoll från kommunstyrelsens möten

På denna sida finns protokoll från kommunstyrelsens senaste sammanträden. Om du vill ta del av äldre protokoll kan du kontakta Lerums kundcenter Komin.