Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för all verksamhet som kommunen gör för medborgarna.

Om du vill ta del av äldre protokoll kan du kontakta Lerums kundcenter Komin. Vill du läsa nyare protokoll eller möteshandlingar från och med ett år tillbaka i tiden finns de på sidan kallelser och protokoll: Klicka här.

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda hela förvaltningen och för all den verksamhet som kommunen gör för medborgarna. Kommunstyrelsen har hand om allt från skola och service för äldre, till planering av nytt byggande. Utöver detta ska kommunstyrelsen även leda och samordna kommunens alla angelägenheter. Bland de övriga uppgifter som styrelsen har finns till exempel:

  • förbereda eller yttra sig i de ärenden – med vissa undantag – som ska behandlas av kommunfullmäktige
  • ha hand om ekonomi samt ta fram förslag till budget och bokslut
  • genomföra kommunfullmäktiges beslut
  • ha uppsikt över sådan verksamhet som bedrivs i kommunala bolag

 

Sammanträdesdatum år 2020

15 januari
5 februari
11 mars
18 mars
1 april
15 april
6 maj
27 maj
17 juni
19 augusti
2 september
16 september
7 oktober
4 november
18 november
16 december