Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott arbetar med övergripande frågor som visionen, miljö och ekonomi. Vill du läsa äldre protokoll, kontakta kommunens kundcenter KomIn. Vill du läsa protokoll eller möteshandlingar från 2019 finns de på sidan kallelser och protokoll. Klicka här. 

KSAUs sammanträden 2019

 • 9/1 heldag
 • 23/1 halvdag
 • 30/1 heldag
 • 27/2 heldag
 • 10/4 heldag
 • 24/4 halvdag
 • 15/5 heldag
 • 22/5 halvdag
 • 5/6 heldag
 • 28/8 heldag
 • 11/9 halvdag
 • 25/9 heldag
 • 9/10 halvdag
 • 23/10 heldag
 • 13/11 halvdag
 • 27/11 heldag