Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott arbetar med samhällsfrågor. På denna sida finns protokoll från samhällsbyggnadsutskottets senaste sammanträden.

Följande utskott finns:

  • Arbetsutskottet, som arbetar med övergripande frågor som visionen, miljö och ekonomi
  • Samhällsbyggnadsutskottet, som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor
  • Lärandeutskottet, som arbetar med frågor som rör skolan och kommunens fritids- och kulturverksamhet
  • Stöd- och omsorgsutskottet, som arbetar med kommunens olika omsorgsverksamheter

Mötesdatum 2019

23 januari
20 februari
27 mars
24 april
22 maj
11 september
9 oktober 
13 november