Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott arbetar med samhällsfrågor.

Här finner du utskottets kallelser och protokoll från 2018 och fram till mars 2019. Vill du läsa protokoll eller möteshandlingar från 2019 finns de på sidan kallelser och protokoll. Klicka här. 

Följande utskott finns:

  • Arbetsutskottet, som arbetar med övergripande frågor som visionen, miljö och ekonomi
  • Samhällsbyggnadsutskottet, som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor
  • Lärandeutskottet, som arbetar med frågor som rör skolan och kommunens fritids- och kulturverksamhet
  • Stöd- och omsorgsutskottet, som arbetar med kommunens olika omsorgsverksamheter

Mötesdatum 2019

23 januari
20 februari
27 mars
24 april
22 maj
11 september
9 oktober 
13 november

Mötesdatum 2020

den 19 februari
den 25 mars
den 22 april
den 13 maj
den 9 september
den 7 oktober
den 11 november
den 2 december