Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

Stöd- och omsorgsutskottet arbetar med kommunens olika omsorgsverksamheter.

Vill du läsa protokoll eller möteshandlingar från 2019 finns de på sidan kallelser och protokoll. Klicka här. 

Följande utskott finns: 

  • Arbetsutskottet, som arbetar med övergripande frågor som visionen, miljö och ekonomi
  • Samhällsbyggnadsutskottet, som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor
  • Lärandeutskottet, som arbetar med frågor som rör skolan och kommunens fritids- och kulturverksamhet
  • Stöd- och omsorgsutskottet, som arbetar med kommunens olika omsorgsverksamheter

Mötesdatum 2019

23 januari
20 februari
27 mars
24 april
22 maj
11 september
9 oktober
13 november

Mötesdatum 2020

den 19 februari
den 25 mars
den 22 april
den 13 maj
den 9 september
den 7 oktober
den 11 november
den 2 december