Valnämnden

I varje kommun måste det finnas en valnämnd. Här kan du ta del av nämnden senaste protokoll.

Nämnden har ansvar för det lokala arbetet med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet och eventuella folkomröstningar.