Kommunfullmäktiges möte den 17 mars är inställt

Publiceringsdatum : 2020-03-16

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ställa in sammanträdet för kommunfullmäktige i morgon den 17 mars. Många ledamöter har anmält förhinder och det är få ärenden som ska behandlas. Beslutet är fattat med stöd av 7 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.