Onsdagsräkning

Valnämndens preliminära rösträkning sker på onsdagen den 12 september. Då bedöms de röster som av olika skäl inte granskats under förtidsröstning och valdag.

Sammanträde är offentligt och resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.

Valnämnden kommer bland annat att granska:

  • de förtidsröster som underkänts av valdistrikten på valdagen
  • övriga förtidsröster som kommit in till kommunen efter valdagen
  • brevröster från utlandet

Tid: 12 september 2018 klockan 09:00

Plats: Torpskolans aula

Här finner du mer information om valnämndens preliminära rösträkning