Onsdagsräkning

Valnämndens preliminära rösträkningen även kallad onsdagsräkning den 29 maj.

Onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de förtidsröster som vallokalerna inte hunnit få under valdagen. Det är främst röster från utlandet och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen. Detta kallas valnämndens preliminära rösträkning.

Räkningen sker i Lerum i Torpskolans aula och är offentlig.

Tid: Onsdagen den 29 maj, klockan 9.