Arbetsmarknadsenheten

I Lerums kommun är det arbetsmarknadsenheten under Sektor stöd och omsorg som hanterar de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna

Enheten arbetar på uppdrag av myndighetsavdelningen och Arbetsförmedlingen. Enheten samordnar även sommarferiearbeten för ungdomar.

Sysselsättningsåtgärder

Arbetsmarknadsenhet har i uppdrag att stötta personer som står en bit från utanför den vanliga arbetsmarknaden och som har behov av stöd för att kunna återvända till den reguljära arbetsmarknaden. Ansökan om insats för den arbetssökande inkommer från myndighetsavdelningen eller arbetsförmedling.

Vad erbjuder arbetsmarknadsenheten?

  • Jobbsökaraktiviteter, skriva ansökningshandlingar och vägledande samtal.
  • Coaching- och kartläggningssamtal där vi tillsammans med dig gör en handlingsplan för vägen till egen försörjning.
  • Yrkesprofilering.
  • Matchning mot arbete och praktikplatser.
  • Studiebesök på arbetsplatser och organisationer.
  • Skapa praktikplatser inom kommunen, ideella föreningar och näringslivet.
  • Föreläsningar inom hälsa och arbetsliv där vi upp tar upp ämnen som stress, sömn, intervjuträning m.m.
  • Arbetsförberedande anställningar.
  • Samverkan med SFI-skolan och samordnad samhällsorientering för nyanlända.
  • Erbjuder arbetsprövning, både i egna verksamheter och på externa arbetsplatser. 

Mer information