Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Arbetsmarknadsenheten

I Lerums kommun är det arbetsmarknadsenheten under Sektor stöd och omsorg som hanterar de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna.

Enheten arbetar på uppdrag av myndighetsavdelningen och Arbetsförmedlingen. Enheten samordnar även sommarferiearbeten för ungdomar.

Sysselsättningsåtgärder

Arbetsmarknadsenhet har i uppdrag att stötta personer som står en bit från utanför den vanliga arbetsmarknaden och som har behov av stöd för att kunna återvända till den reguljära arbetsmarknaden. Det är från myndighetsavdelningen eller en arbetsförmedling som en ansökan om en insats för den arbetssökande kommer.

Vad erbjuder arbetsmarknadsenheten?

  • Jobbsökaraktiviteter som att skriva ansökningshandlingar och ge vägledande samtal.
  • Coaching- och kartläggningssamtal där vi tillsammans med dig gör en handlingsplan för vägen till egen försörjning.
  • Yrkesprofilering.
  • Matchning mot arbete och praktikplatser.
  • Studiebesök på arbetsplatser och organisationer.
  • Skapa praktikplatser inom kommunen, ideella föreningar och näringslivet.
  • Föreläsningar inom hälsa och arbetsliv där vi upp tar upp ämnen som stress, sömn, intervjuträning m.m.
  • Arbetsförberedande anställningar.
  • Samverkan med SFI-skolan och samordnad samhällsorientering för nyanlända.
  • Erbjuder arbetsprövning, både i egna verksamheter och på externa arbetsplatser. 

Städprojekt

Arbetsmarknadsenheten driver i samverkan med Sektor Lärande ett projekt inom lokalvård med syfte att lära ut grundläggande kunskaper inom städ.

Målsättningen är att öppna upp möjligheten att få anställning inom lokalvård och på så sätt öka sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden.

Städprojektet startade augusti 2020 och kommer att pågå till december 2021.

Kursens pågår på halvtid med löpande intag var 12:e vecka.

I kursen ingår grundläggande kunskap kring hur man praktisk utför städ samt kunskap hur man ergonomisk ska arbeta med sin kropp.

I kursen ingår även arbetsmarknadskunskap såsom CV – skrivning, jobbsök, information om arbetslivets grundkrav och därtill praktik under 1-2 veckor.

Läs mer om städprojektet och vad några av deltagarna tycker om utbildningen.