Feriearbete 2016

Sommarjobb eller feriearbete vänder sig 2016 till ungdomar födda 1999, det vill säga fyller 17 år under året, och är skrivna i Lerums kommun. Ansökningstiden går ut 20 mars.

I kommunen finns 140 ferieplatser inom vård- och omsorg, parkskötsel, barnomsorg, vaktmästeri och föreningsarbete. Platser och arbetsområden kommer att fördelas genom lottning.

Som feriearbetare arbetar du sex till åtta timmar per dag under en tre veckor lång period, total 90 timmar. Du har möjlighet att söka till tre olika perioder, där du måste kunna arbeta hela den sökta perioden.

Period 1: 13/6 -1/7
Period 2: 4/7-22/7
Period 3: 25/7-12/8

Ansökan

Feriearbeten söks genom Offentliga jobbs webbplats. Sista ansökningsdag är 2016-03-20.  Arbetsgivarens referensnummer F535013.

När din ansökan registreras får du en e-post som bekräftade att du sökt feriearbete. Viktigt att du fyller i alla 12 siffror i ditt personnummer och att du får meddelande om att din ansökan är registrerad om inte, kontrollera att alla uppgifter är ifyllda och försök igen. Längre ned på sidan hittar du de vanligaste frågorna, naturligtvis är du också välkommen att ringa oss på Arbetsmarknadsenheten om du har ytterligare funderingar runt feriearbetet. Svar angående om man tilldelats ett feriearbete meddelas senast under vecka 20.

Upplysningar

Åsa Höjesjö 0302-52 13 76 eller Viola Hurtig 0302-52 10 34.

 

Kultursommarjobb

Lerums kommun erbjuder även sex platser som kultursommarjobbare under period 3: 25 juli-12 augusti. Dessa platser riktar sig till ungdomar födda 98-99, förkunskaper krävs. Jobbet innebär att tillsammans förbereda och genomföra en konsertturné i kommunen.

Ansökan

Sista ansökningsdag 2016-03-20. Arbetsgivarens referensnummer F537816.

När din ansökan registreras får du en e-post som bekräftade att du sökt feriearbete. Viktigt att du fyller i alla 12 siffror i ditt personnummer och att du får meddelande om att din ansökan är registrerad om inte, kontrollera att alla uppgifter är ifyllda och försök igen. Längre ned på sidan hittar du de vanligaste frågorna, naturligtvis är du också välkommen att ringa oss på Arbetsmarknadsenheten om du har ytterligare funderingar runt feriearbetet. Svar angående om man tilldelats ett feriearbete meddelas senast under vecka 20.

Upplysningar

Magnus Bladh
Kultur- och fritidschef
0302-52 10 58
magnus.bladh@lerum.se

 

Frågor och svar om feriearbete i Lerums kommun

1. ANSÖKAN

Fråga: Varför anställer kommunen feriearbete?
Svar: Man vill erbjuda kommunens ungdomar en sysselsättning under några sommarveckor. Dessutom är det ett utomordentligt tillfälle för kommunen att få visa vilka olika arbetsuppgifter som finns i en kommun.

Fråga: Vilka får söka feriearbete?
Svar: Alla ungdomar som är skrivna i Lerums kommun och födda 1998 kan söka feriearbete.

Fråga: Hur söker man feriearbete?
Mer information klicka här

Fråga: Hur anger jag vilken av perioderna som jag kan arbeta?
Svar: På ansökningsblanketten finns möjlighet att kryssa i vilket alternativ som passar dig.
Om alla perioderna passar lika bra, kryssa för samtliga.

Fråga: Hur vet jag att min ansökan tagits emot?

Svar: Så fort du skickat ansökan får du en e-post som bekräftar att ansökan mottagits. Får du ingen sådan e-post har din ansökan inte registrerats.

Fråga: Måste jag fylla i frågan om medicinskt hinder?

Svar: Ja annars går ansökan inte igenom. Det räcker med att sätta en punkt i fältet om du inte vill svara på frågan.

Fråga: Måste jag fylla hela mitt 12 siffriga personnummer?

Svar: Ja, annars kommer du inte med i lottningen.

2. UTTAGNING

Fråga: Hur beslutas vilka som ska få feriearbete?
Svar: Genom lottning, det spelar med andra ord inte någon roll vilken tid på året du är född, du lottas mot den/de perioder du väljer. Alla som skickat in ansökan inom föreskriven tid har samma chans.

Fråga: Hur fördelas arbetsplatserna?
Svar: Genom lottning

3. LÖN/SKATT

Fråga: När betalas lönen ut?
Svar: Löneutbetalning sker den 27:e varje månad. Om den 27:e i månaden råkar vara lördag eller söndag, betalas lönen ut närmast föregående vardag. För arbetad tid i juni betalas lönen ut den 27 juli och för arbetad tid i juli betalas lönen ut den 27 augusti.

Fråga: Har feriearbetare timlön eller månadslön?
Svar: Du har timlön, det vill säga du får lön för varje arbetad timme. Arbetstiden rapporteras på särskild blankett som finns ute på arbetsplatsen. Till exempel ska rapport för tid som du har arbetat i juni lämnas in av din handledare till Arbetsmarknadsenheten de allra första vardagarna i juli. Denna bearbetas därefter och resulterar i en löneutbetalning den 27 juli. Observera att lön inte kan betalas ut förrän Arbetsmarknadsenheten har fått in tidrapporten.

Fråga: Hur betalas lönen ut?
Svar: Alla löner i Lerums kommun betalas ut via Nordea. Fyll i blankett som bifogas anställningsbeviset och den ska sedan skickas till Nordea. Har du ett Nordeakonto kommer din lön in på detta. Har du konto i annan bank, anger du detta på nämnda blankett.

Fråga: Får jag lön om jag är sjuk?
Svar: Lagen om sjuklön omfattar även feriearbetare. Eftersom du är anställd för en så pass kort period måste du ha börjat din anställning och varit anställd i minst 14 dagar för att ha rätt till sjuklön.

Fråga: Måste jag betala skatt?
Svar: Arbetsgivaren är alltid skyldig att dra skatt om inte annat har angetts. Om du vet att du inte kommer att tjäna över 18 824 kronor totalt under hela året kan du dock intyga detta på ditt anställningsbevis. När du har lämnat ett intyg behöver inte arbetsgivaren dra skatt.

4. ARBETSTID

Fråga: Vilken arbetstid gäller?
Svar: Du arbetar 6-8 timmar om dagen i 3 veckor men max 90 timmar under hela perioden. Starttiden på morgonen kan variera något mellan arbetsplatserna. Detta kommer du att få besked om av din handledare innan du börjar arbeta.
Din arbetstid är förlagd måndag-fredag, vilket innebär att du är ledig midsommarafton, lördag och söndag. Du arbetar dagtid.

Fråga: Kan jag välja att arbeta exempelvis bara två veckor?
Svar: Nej. Som nämndes ovan är feriearbetet delvis ett sätt att ge ungdomar sysselsättning under några veckor. Om du redan har så mycket på gång i sommar att du har svårt att tacka ja till hela den period som erbjuds, är det bättre att platsen får gå vidare till nästa i kön.

Fråga: Under första arbetsperioden infaller midsommarafton. Får jag lön för den dagen även om jag inte kan arbeta.
Svar: Nej, Du får endast lön för arbetat tid. I en del fall kan det dock finnas möjlighet att arbeta in en sådan helgdag genom att arbeta en liten stund extra andra dagar. Prata med din handledare om vad som gäller på din arbetsplats.

Fråga: Kan jag ta ledigt någon dag om jag känner för det?
Svar: Eftersom arbetsperioderna för feriearbetet är ganska korta, 3 veckor, ser vi inte gärna att du ber om extra ledighet. Sjukdom är naturligtvis grund för ledighet.

Fråga: Vart vänder jag mig om jag blir sjuk?
Svar: Du ringer din arbetsplats. Glöm inte att skriva "sjuk" på din tidrapport för de dagar som du varit sjuk, detta med tanke på eventuell sjuklön, se information under fråga: Får jag lön om jag är sjuk?

5 ARBETET

Fråga: Kan jag byta arbete om jag blir erbjuden en plats som jag inte vill ha?
Svar: Nej

Fråga: Hur vet jag var och när jag ska börja arbeta?
Svar: Några veckor innan arbetsperioden börjar får du besked från oss på Arbetsmarknadsenheten om var du har fått arbete, vem du ska kontakta och när du ska kontakta honom eller henne.

Fråga: Vilka kan mina arbetsuppgifter bli?
Svar: De flesta feriearbetsplatserna finns inom vård- och omsorg, barnomsorg, parkarbete och vaktmästeri. Arbetsuppgifterna kan variera mycket från plats till plats. Om du till exempel får arbete på en förskola kan dina arbetsuppgifter både bestå av att arbeta i barngrupp, städa eller rensa rabatter.

Fråga: Ersätter jag någon som är på semester?
Svar: Nej, feriearbetare är inte semestervikarier, utan tanken är att arbetsplatsen med din hjälp ska kunna göra det lilla extra som inte hinns med annars.