Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Sommarjobb 2021

Feriearbete 2021 vänder sig till dig som är född år 2004, det vill säga fyller 17 år under året, och är skriven i Lerums kommun. Ansökningstiden startar 24 februari och går ut 28 mars.

I år anordnas ett antal ferieplatser i kommunen inom utearbete, barnomsorg, vaktmästeri, administration och föreningsarbete. Platser och arbetsområden kommer att fördelas genom lottning utefter valda perioder.

Som feriearbetare arbetar du sex till åtta timmar per dag under en tre veckor lång period, total 90 timmar. Du har möjlighet att söka till tre olika perioder, där du måste kunna arbeta hela den sökta perioden. Dina möjligheter att få ett feriearbete ökar om du söker fler perioder.

Period 1: 14/6 -2/7
Period 2: 5/7-23/7
Period 3: 26/7-13/8

Ansökningstiden går ut 28 mars

Feriearbeten söks genom Offentliga jobbs webbplats och när din ansökan registreras får du en e-post som bekräftade att du sökt feriearbete. Viktigt att du får meddelande om att din ansökan är registrerad om inte, kontrollera att alla uppgifter är ifyllda och försök igen. Längre ned på sidan hittar du de vanligaste frågorna. Svar angående om man tilldelats ett feriearbete meddelas senast under vecka 18.

Länk till ansökan

På grund av den nya GDPR-lagen kan inte de fyra sista siffrorna i personnumret anges i ansökan. Ansökan gäller ändå och lottning av platserna sker precis som vanligt.  

Frågor och svar om feriearbete i Lerums kommun

Ansökan

Fråga: Varför anställer kommunen feriearbete?
Svar: Man vill erbjuda kommunens ungdomar en sysselsättning under några sommarveckor. Dessutom är det ett utomordentligt tillfälle för kommunen att få visa vilka olika arbetsuppgifter som finns i en kommun.

Fråga: Vilka får söka feriearbete?
Svar: Alla ungdomar som är skrivna i Lerums kommun och födda 2004 kan söka feriearbete.

Fråga: Hur söker man feriearbete?
Svar: Genom att skapa ett konto på "Offentliga jobb" som nås via hemsidan eller länk. 

Fråga: Hur anger jag vilken av perioderna som jag kan arbeta?
Svar: På ansökningsblanketten finns möjlighet att kryssa i vilket/vilka alternativ som passar dig. Kan man arbeta flera perioder ökar möjligheten att få ett feriearbete.

Fråga: Kan man få ett feriearbete mer än 1 period?
Svar: Nej

Fråga: Hur vet jag att min ansökan tagits emot?
Svar: Så fort du skickat ansökan får du en e-post som bekräftar att ansökan mottagits. Får du ingen sådan e-post har din ansökan inte registrerats.

Fråga: Måste jag fylla i frågan om medicinskt hinder?
Svar: Ja annars går ansökan inte igenom. Det räcker med att sätta en punkt i fältet om du inte vill svara på frågan. Men det är av stor vikt att fylla i om hinder finns då det tas hänsyn till vid tillsättningarna.

Fråga: Måste jag fylla hela mitt 12 siffriga personnummer?
Svar: På grund av den nya GDPR-lagen kan inte de fyra sista siffrorna i personnumret anges i ansökan. Ansökan gäller ändå och lottning av platserna sker precis som vanligt.

Uttagning

Fråga: Hur beslutas vilka som ska få feriearbete?
Svar: Genom lottning, det spelar med andra ord inte någon roll vilken tid på året du är född, du lottas mot den/de perioder du väljer. Vi har 140 platser att erbjuda och förra året var det lite drygt 200 som sökte, vilket innebär att cirka hälften av de som söker får ett kommunalt feriearbete. Det viktiga är att ansökan är gjord innan sista ansökningsdatum den 28 mars 2021.

Fråga: Hur fördelas arbetsplatserna?
Svar: Genom lottning utifrån de perioder du valt.

Lön/skatt

Fråga: När betalas lönen ut?
Svar: Löneutbetalning sker den 27:e varje månad. Om den 27:e i månaden råkar vara lördag eller söndag, betalas lönen ut närmast föregående vardag. För arbetad tid i juni betalas lönen ut den 27 juli och för arbetad tid i juli betalas lönen ut den 27 augusti.

Fråga: Har feriearbetare timlön eller månadslön?
Svar: Du har timlön, det vill säga du får lön för varje arbetad timme. Arbetstiden rapporteras på särskild blankett som finns ute på arbetsplatsen. Till exempel ska rapport för tid som du har arbetat i juni lämnas in av din handledare till Arbetsmarknadsenheten de allra första vardagarna i juli. Denna bearbetas därefter och resulterar i en löneutbetalning den 27 juli. Observera att lön inte kan betalas ut förrän Arbetsmarknadsenheten har fått in tidrapporten.

Fråga: Hur mycket tjänar jag per timma?
Svar: 73,50 kronor per arbetad timma + 12 procent i semesterersättning.

Fråga: Hur betalas lönen ut?
Svar: Alla löner i Lerums kommun betalas ut via Nordea. Anmäl ditt konto till Nordea via webben. Har du ett Nordeakonto kommer din lön in på detta. Har du konto i annan bank, anger du det i din anmälan.

Fråga: Får jag lön om jag är sjuk?
Svar: Lagen om sjuklön omfattar även feriearbetare. Eftersom du är anställd för en så pass kort period måste du ha börjat din anställning och varit anställd i minst 14 dagar för att ha rätt till sjuklön.

Fråga: Måste jag betala skatt?
Svar: Arbetsgivaren är alltid skyldig att dra skatt om inte annat har angetts. Om du vet att du inte kommer att tjäna över 20 135 kronor totalt under hela året kan du dock intyga detta på ditt anställningsbevis. När du har lämnat ett intyg behöver inte arbetsgivaren dra skatt.

Arbetstid

Fråga: Vilken arbetstid gäller?
Svar: Du arbetar 6-8 timmar om dagen i 3 veckor men max 90 timmar under hela perioden. Starttiden på morgonen kan variera något mellan arbetsplatserna. Detta kommer du att få besked om av din handledare innan du börjar arbeta. Din arbetstid är förlagd måndag-fredag, vilket innebär att du är ledig midsommarafton, lördag och söndag. Du arbetar dagtid. Det brukar finnas möjlighet att arbeta in midsommarafton genom att arbeta en liten stund extra andra dagar. Prata med din handledare om vad som gäller på din arbetsplats.

Fråga: Kan jag välja att arbeta exempelvis bara två veckor?
Svar: Nej. Som nämndes ovan är feriearbetet delvis ett sätt att ge ungdomar sysselsättning under några veckor. Om du redan har så mycket på gång i sommar att du har svårt att tacka ja till hela den period som erbjuds, är det bättre att platsen får gå vidare till nästa i kön. Arbetsplatserna har också planerat för din närvaro för de tre veckor som din anställning avser.

Fråga: Under första arbetsperioden infaller midsommarafton. Får jag lön för den dagen även om jag inte kan arbeta.
Svar: Nej, Du får endast lön för arbetat tid. Det brukar finnas möjlighet att arbeta in midsommarafton genom att arbeta en liten stund extra andra dagar. Prata med din handledare om vad som gäller på din arbetsplats.

Fråga: Kan jag ta ledigt någon dag om jag känner för det?
Svar: Eftersom arbetsperioderna för feriearbetet är ganska korta, tre veckor, ser vi inte gärna att du ber om extra ledighet. Sjukdom är naturligtvis grund för frånvaro.

Fråga: Vart vänder jag mig om jag blir sjuk?
Svar: Du ringer din arbetsplats. Glöm inte att skriva "sjuk" på din tidrapport för de dagar som du varit sjuk, detta med tanke på eventuell sjuklön, se information under fråga: Får jag lön om jag är sjuk?

Arbetet

Fråga: Kan jag byta arbete om jag blir erbjuden en plats som jag inte vill ha?
Svar: Nej

Fråga: Hur vet jag var och när jag ska börja arbeta?
Svar: Några veckor innan arbetsperioden börjar får du besked från oss på Arbetsmarknadsenheten om var du har fått arbete, vem du ska kontakta och när du ska kontakta hen.

Fråga: Vilka kan mina arbetsuppgifter bli?
Svar: De flesta feriearbetsplatserna finns inom barnomsorg, men även andra platser inom parkarbete/vaktmästeri och föreningsarbete. Inom alla områden förekommer städ, rensa rabatter mm. Gäller även arbeten inom barnomsorg.

Fråga: Ersätter jag någon som är på semester?
Svar: Nej, feriearbetare är inte semestervikarier, utan tanken är att arbetsplatsen med din hjälp ska kunna göra det lilla extra som inte hinns med annars.