Praktik och arbetsträning

Arbetsmarknadsenhetens uppgift är att genom motivation och stöd vägleda personer att komma ut på arbetsmarknaden och till egen försörjning.

Arbetsmarknadsenheten i Lerums kommun arbetar på uppdrag från myndighetsavdelningen inom Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen i Lerums kommun.

Via Socialtjänst eller Arbetsförmedlingen

Man kan endast genom kontakt med Socialtjänsten eller arbetsförmedlingen, få en praktikplats via kommunens Arbetsmarknadsenhet.
Arbetsmarknadsenheten bedriver därför ett tätt samarbete med arbetsplatser inom kommunen och näringslivet, för att anordna praktikplatser. Arbetsmarknadsenheten har följande verksamheter som LISA (Lerum i sysselsättning och arbete) och Naturarbetsgruppen.