Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

LISA - Lerum i sysselsättning och arbete

Arbetsmarknadsenheten i Lerums kommun erbjuder via LISA sysselsättning av olika slag till personer som står en bit från den reguljära arbetsmarknaden. Sysselsättningen utgår och planeras utifrån den enskilda individens behov och förutsättning.

LISA riktar sig till dig som är i åldern 16-64 år och som vill ha stöd i att komma ut i arbete, praktik eller studier. Verksamhet bedrivs i en helt drogfri miljö. 

En investering i dig själv

  • Som deltagare på LISA har du en möjlighet att investera i dig själv och din framtid.
  • Du stärker din konkurrenskraft och ökar självförtroendet samt startar din väg till vidare studier, praktik eller arbete.
  • Tillsammans med din handledare utformar du din egen genomförandeplan och sätter upp mål inför framtiden.
  • Under tiden du är inskriven på LISA finns tid att gå igenom dina ansökningshandlingar samt få stöd och vägledning i ditt jobbsökande och kring ditt framtida yrkesval.
  • Du ges även att delta i intervjuträning, föreläsningar och jobbarsökaraktiviteter.
  • Vid behov kan hjälp till extern och/eller intern sysselsättning anordnas.