Fakta om näringslivet

Med sina nästan 4000 registrerade företag är Lerum en kommun där flera framgångsrika företag med höga krav på god logistik är etablerade.

Enligt Näringslivsstrategin för Lerums kommun, antagen i fullmäktige i januari 2012, finns följande inriktningsmål uppsatta:

  • Lerums kommun ska senast 2015 vara bland de tio bästa procenten i landet i de två främsta rankningarna av kommuner företagsklimat.
  • 1000 nya arbetstillfällen ska skapas i kommunen fram till och med 2015.
  • Andelen sysselsatta inom miljösektorn ska i Lerums kommun vara högre än genomsnittet i Västra Götaland senast 2015.

Läs mer om näringslivsstrategin i länk nederst på sidan.

Hur nöjda är företagen?

Lerum klättrar ett steg men har en bit kvar

I början av september 2013 släpptes den senaste mätningen av Insikt - företagens nöjdhet med kommunens stöd och service när det gäller myndighetsärenden (till exempel tillstånd, bygglov och tillsyn av olika slag). Lerums kommun klättrar ett steg, från 60 till 61, men når inte riktigt upp till godkänt (som är 62).

En kort sammanfattning av Lerums resultat kan du läsa här. Vill du se hela rapporten finns den längre ner på sidan.

  • Lerums kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 61. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67.
  • Jämfört med 2011 har Lerums kommun ökat sitt NKI-värde från 60 till 61, det vill säga med en enhet.
  • Det serviceområde som företagarna är mest nöjda med är bemötande. Minst nöjda är de med informationen.
  • Eftersom en del frågor gjorts om i enkäten är resultaten för de sex serviceområdena inte helt jämförbara med föregående år. En minskning av tillgängligheten med nio enheter bör ändå noteras.
  • Jämfört med 2011 har NKI-värdet för Bygglov ökat mest med sex enheter medan Brandtillsyn visar en försämring med elva enheter.
  • Jämfört med riksgenomsnitten är företagarna i Lerums kommun mindre nöjda med samtliga myndighetsområden. Störst skillnad gäller för myndighetsområdet Miljö– och hälsoskydd som får ett NKI-värde som är sex enheter lägre än genomsnittet i undersökningen.
  • Denna undersökning ger inte bara svar på vad företagarna är nöjda respektive mindre nöjda med. Den ger också svar på vilka serviceområden som är viktigast för helhetsbedömningen (det totala NKI-värdet i kommunen) och vilka områden som bör vara prioriterade vid ett förbättringsarbete. I Lerums kommun anser företagarna att kompetens och bemötande är viktigast och bör ha högst prioritet vid ett framtida förbättringsarbete.