Det här hjälper vi dig med

Mobila expertgruppen - all expertis du behöver, när du behöver, där du vill. Tillväxt och nya marknader - Många EU-miljoner till företag inom besöksnäringen. Företagslots – En väg in till kommunen i alla frågor för dig som företagare.

Vilken hjälp kan jag få som företagare?

I Lerums kommun finns Åsa Qvist-Ek Näringsliv- och turismansvarig och Marieke Wolter Näringslivsansvarig som även är företagslots som hjälper dig som företagare med allt möjligt - från att hitta rätt lokal till hjälp med myndighetskontakter och stöd när företaget växer.

Vi hoppas att alla som driver eller vill driva företag i Lerums kommun använder oss och den hjälp vi kan ge. Flexibilitet är något av ett honnörsord för oss, vi lyssnar på dina behov och står beredda att lotsa och stötta både små och större företag i alla branscher.

Kontakta oss när det gäller

Etablering och expansion

 När du behöver prata med kommunen – kontakta oss! Vi tar med oss de experter du behöver träffa och kommer ut till dig på en tid som passar dig. Vi hjälper dig också med att hitta mark och lokal (länk till markdatabas och lokaldatabas). Vad behövs för att du ska kunna bygga ut? Vi lotsar dig genom processen tillsammans med handläggare på bygglovsenheten. Lerums kommun har utmanarrätt (läs mer om utmanarrätten här). Vi är din kontakt när du utmanar, och vi koordinerar kommunens arbete.

Knyta kontakter, kompetensutveckling

Du kanske behöver prata med flera olika funktioner inom kommunen – kontakta oss först. Vi ordnar möten, eller tar med oss de experter du behöver träffa och kommer ut till dig på en tid som passar dig,

Sedan många år besöker politiker företag i hela kommunen för att lära känna dig som företagare, få kunskap om din affärsverksamhet och lyssna på dina idéer och behov. Vi från näringslivsenheten är alltid med på träffarna, och på så sätt är det lätt för dig att ta en fortsatt kontakt om du behöver det framöver.

-De företagare som vill jobba tillsammans med andra hjälper vi att knyta kontakter och få utbildning och råd. Ofta i samarbete med våra regionala samarbetspartners och konsulter. Det här är särskilt vanligt inom besöksnäringen, berättar Åsa Qvist-Ek. Någon driver hotell eller vandrarhem, en annan säljer närodlat och en tredje kanske erbjuder upplevelser. Ett paketerbjudande ger ofta mycket bra genomslag!

- Jag vill slå ett slag för soppluncherna, tillägger Åsa Qvist-Ek. Lite god mat, många nya kontakter och mycket ny kunskap. Soppluncherna arrangeras av företagarföreningen i Lerum, Företagarna , Nääs fabriker och kommunens näringslivsenhet. Här kan du träffa duktiga företagare, kollegor eller samarbetspartners på ett trivsamt sätt.

Skapa fler och nya jobb

Ett av våra uppdrag är att stimulera till att skapa nya jobb.  

Ung företagsamhet (UF) är en satsning för gymnasieelever, stöttad av kommunen. Ungdomar får möjlighet att starta företag och glädjande nog ser vi att många av dem som drivit ett UF-företag senare startar eget. Vi stöttar också nyföretagandet genom att erbjuda Starta-eget-kurser och Nyföretagarkvällar.

Lerums kommun samarbetar med Qreativa, nätverket för kvinnliga företagare. Vi lyssnar på deras behov och på idéer om hur man kan stimulera kvinnor att starta eget, även nya svenskars entreprenörskap är ytterligare en spännande utmaning att hitta bra former för att stötta.

Långsiktigt hållbart företagandePorträtt Åsa ThulinÅsa Qvist-Ek

Lerums kommun har en utmanande vision, att till år 2025 bli Sveriges ledande miljökommun. För näringslivsenheten har det resulterat i ett konkret mål: andelen personer sysselsatta inom miljösektorn ska ligga över snittet i Göteborgregionen.

-Vi jobbar med många olika verktyg i det uppdraget, berättar Åsa Qvist-Ek. Dels det ljusgröna miljöpriset som ska stimulera innovationer inom miljöområdet, dels erbjuder vi företag att miljödiplomera sig – få koll på sina egna processer lite förenklat sagt. Det är en viktig konkurrensfaktor bland annat för den som vill lämna anbud till stat, kommuner och landsting.

Kommunen ger också rabatt på bygglov om man bygger klimatsmart och näringslivsenheten erbjuder föreläsningar, kurser, seminarier och inspiration vid nätverksträffar, soppluncher, möten och utbildningar.

Vi kan också förmedla kostnadsfri hjälp att se över företagets miljöpåverkan.

Och massa annat som företagare behöver!

Näringslivsenheten jobbar på många olika sätt för att stödja företagare i kommunen. Det ska vara så enkelt som möjligt att kontakta kommunen och få den hjälp man behöver.

Det finns många exempel på områden där näringslivsenheten bevakar eller driver näringslivets behov och perspektiv. Till exempel arrangerar man informationsmöten om hur man deklarerar enskild firma,  när kommunens planenhet drar upp penseldragen för kommande markanvändning är näringslivsenheten med, turistinformationer på flera ställen i kommunen tillsammans med turist-app, evenemangskalender och visitlerum.nu på webben där du som företagare kan vara med kostnadsfritt underlättar för besökarna att hitta till de upplevelser och butiker som finns i området och när kommunen jobbar med bredband och IT-strategi är näringslivsenheten med.

- Vi kan också förmedla kontakter med universitetsstuderande för spännande projektuppdrag. Att stimulera näringslivets tillväxt är vår främsta uppgift, avslutar Åsa.