Landsbygdsutveckling - LLU

Lerums kommun deltar i den nya programperioden för LLU, tidigare Leader, som är en arbetsmetod inom svenska Landsbygdsprogrammet och går ut på att offentlig-, privat- och ideell sektor samarbetar för lokal utveckling. Här kan man söka pengar till sina projektidéer mellan 2016-2020.

Leader

 

 

 

Skapa projekt i samverkan för lokal utveckling

Göteborgs Insjörike är namnet på vårt område som består av kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum samt Partille. Här kan man söka pengar till sina projektidéer. I programperioden kommer utvecklingsstöd kunna sökas från tre olika fonder; nämligen Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Projekt premieras enligt följande mål och insatsområden:

  • Förbättrad livskvalitet genom samverkan
  • Hållbar landsbygdsutveckling
  • Hållbar besöksnäring och ökat företagande

Det är viktigt att projektansökan arbetas fram med stark lokal förankring genom ett trepartnerskap där ideell, privat (företagsamheten) och offentlig sektor går samman kring en projektidé för att utveckla sin bygd. Fullständig programbeskrivning finns att läsa på goteborgsinsjorike.se. Här hittar du också mer info om de övergripande mål som projekten bör ha.

Vill du söka projektmedel genom Göteborgs Insjörike?

Det är roligt, spännande och lärorikt att driva projekt inom landsbygds-utveckling, men det kan också vara lite klurigt ibland. Att förbereda sin ansökan, att få ”alla med på tåget” - det tar sin tid och man kan behöva tips och hjälp på vägen. Mycket går att göra inom LLU-programmet, om inte riktigt allt. Läs gärna mer om vilka projekten under förra perioden 2007-2013 var inom Göteborgs Insjörike.

Hjälp och inspiration på vägen

Om du önskar rådgivning på din väg från idé till projektansökan, hör av dig på naringsliv@lerum.se så kontaktar vi dig. 

Ansökan på webben

Ansökningar tas in i omgångar, fyra tillfällen per år, löpande till och med år 2020. LAG (Local Action Group) Göteborgs Insjörike tar beslut gällande projektansökningarna som lämnas in för hela vårt område. Här kan du läsa mer om vilka som sitter i LAG

Ansökningar görs via e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida.

Martin Dahl är verksamhetsledare för hela Göteborgs Insjörike och vill gärna prata med alla som har en projektidé innan ansökan lämnas in i systemet. Han nås på martin.dahl@goteborgsinsjorike.se eller 031-44 20 20. 

Beviljade projekt där Lerums kommun är på något sätt delaktig: 

Tillväxt Göteborgs Insjörike
Torins Trädgård, Östad Pastorat
Pärlor i Göteborgs insjörike
Destination Sävelångsbygden
Rälsen till Reservatet m. Gotaleden - Railway to nature

Vill du veta mer om vad projekten innehåller, kontakta oss på naringsliv@lerum.se