Landsbygdsutveckling - Leader

Lerums kommun deltar i den nya programperioden för LEADER som är en arbetsmetod inom svenska Landsbygdsprogrammet och går ut på att offentlig-, privat- och ideell sektor samarbetar för lokal utveckling. Här kan man söka pengar till sina projektidéer mellan 2016-2020.

Skapa projekt inom LEADER  i samverkan för lokal utveckling

Göteborgs Insjörike är namnet på vårt LEADER-område som består av kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum samt Partille. Här kan man söka pengar till sina projektidéer. I programperioden 2014-2020 kommer utvecklingsstöd kunna sökas från tre olika fonder; nämligen Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Projekt premieras enligt följande mål och insatsområden:

  • Förbättrad livskvalitet genom samverkan
  • Hållbar landsbygdsutveckling
  • Hållbar besöksnäring och ökat företagande

Det är viktigt att LEADER-ansökan arbetas fram med stark lokal förankring genom ett trepartnerskap där ideell, privat (företagsamheten) och offentlig sektor går samman kring en projektidé för att utveckla sin bygd.

Fullständig programbeskrivning finns att läsa på goteborgsinsjorike.se. Här hittar du också mer info om de övergripande målsom projekten bör ha.

Vill du söka projektmedel genom Göteborgs Insjörike?

Det är roligt, spännande och lärorikt att driva projekt inom landsbygds-utveckling, men det kan också vara lite klurigt ibland. Att förbereda sin ansökan, att få ”alla med på tåget” - det tar sin tid och man kan behöva tips och hjälp på vägen.

Mycket går att göra inom LEADER-programmet – om inte riktigt allt. Läs gärna mer om vilka projekten under förra perioden 2007-2013 var inom Göteborgs Insjörike.

Hjälp och inspiration på vägen

Om du önskar rådgivning på din väg från idé till projektansökan eller har någon snabb fråga du söker svar på så är du varmt välkommen att kontakta kommunens projektledare för LEADER Maria Jerenvik tel. 0302-52 15 21 eller maria.jerenvik@lerum.se.

Under hela perioden kommer det att finnas möjligheter för nätverk och erfarenhetsutbyte, workshops och forum på såväl fysiska platser som på sociala medier. Vi uppdaterar löpande med information om detta i såväl press, som på hemsida och sociala medier. Bli en del av #ballastebygden - inspirera både dig själv och andra till att jobba med lokalt ledd utveckling. Läs mer på gruppens Facebooksida. 

Ansökan på webben

Ansökningar tas in i omgångar, fyra tillfällen per år. LAG (Local Action Group) Göteborgs Insjörike tar beslut gällande projektansökningarna som lämnas in för hela vårt LEADER-område. Här kan du läsa mer om vilka som sitter i LAG

Ansökningar görs via e-tjänst på Jordbruksverkets hemsida.

Martin Dahl är verksamhetsledare för hela Göteborgs Insjörike och vill gärna prata med alla som har en projektidé innan ansökan lämnas in. Kontakta därför Martin Dahl tel. 031- 44 20 20/ LEADER-kontoret innan ni lämnar in en ansökan