Leaderprojekt 2009-2014

Publiceringsdatum : 2015-12-04

Här följer en utvärdering och sammanfattning av projektets egna slutsatser från arbetet med att driva och genomföra leaderprojekt under både lång och kort tid.

Sammanfattning av leaderprojekt för tidsperioden 2009-2014

Här följer en sammanfattning av projektets egna slutsatser från arbetet med att driva och genomföra leaderprojekt under både lång och kort tid.

Det pulserar av aktiviteter av skilda slag i olika delar av kommunen. Det har varit både stora och mindre projekt, alla med lika stort värde. Saker blir gjorda, som annars aldrig hade blivit gjorda. Nya och roliga produkter har tagits fram, en mobilapp,byggt en båt, en arena och mycket mer. En gedigen kunskapsbank har byggts. Nya områden, platser, besöksmål, både inom och utanför kommungränsen har upptäckts men inte bara geografiska utan även nya ämnesmässiga kunskaper, om historia, natur och kultur.

Platserna har fått ökad betydelse och med det följer ökad uppmärksamhet. Men även insikten om att individer inte automatiskt kommer till publika tillställningar utan att det krävs ett medvetet och hårt arbete med att exempelvis få media att skriva om eller på annat sätt marknadsföra platsen för att locka besökare. Det har dock blivit ett lyft, en inspiration för boende och verksamma inom kommunen vilket har inneburit ett större engagemang och man vågar satsa på något man tidigare bara haft i tanken.

En återkommande, betydelsefull synpunkt har varit att samverkan ger stora resultat. Ofta harideella och kommersiella verksamheter verkat tillsammans. Nya nätverk har bildats både inom kommunen men även över kommungränserna till övriga fem kommuner i Göteborgs Insjörike.

Nya samarbeten har initierats mellan olika parter, både omkring det som var planerat, men även omkring nya affärsområden, mellan parter som tidigare aldrig samarbetat. Man åstadkommer mervärden genom att arrangera gemensamma aktiviteter, man blir varandras ambassadörer och når ut med sitt budskap betydligt längre än om man verkar var för sig.

Detta skapar inte bara en fördel för utveckling av bygden utan stärker även identiteten, ger en känsla av samhörighet, en stolthet och ett ökat engagemang som underlättar för att fortsätt verka tillsammans.

Uppmärksamheten och engagemanget från kommunen har uppskattats och haft stor betydelse. En öppnare dialog mellan bybor och kommun har stärkt sammanhållningen, projektet har blivit uppmärksammat. Arbetet är viktigt och man känner en stolthet över hemorten och arvet som ska förvaltas.

 

Lerums kommun kan med stolthet berätta att 14 projekt har genomförts med gott resultat under den aktuella programperioden. En kort sammanfattning av de olika projekten är sammanställda här


1. Floda-Nääs Sjöpromenad
Det har skapats en gång- och cykelväg runt den södra delen av sjön Sävelången som resulterat i en avsevärt förbättrad promenadsling med utsiktsplatser. Det har anlagts en ny brygga, spänger genom våtmarken vid Håvared och ett antal bänkar har placerats ut. Det har även skapats tre tydliga entréer till slingan, vid Floda station, Mellannääs och Håvaredsviken med parkering.

2. Strandpromenaden Björboholm
Upprustning och återskapande har skett av den ur historisk- och naturintressanta Strandpromenaden vid Björbo Huvde i Björboholm. Det har lagats trappor, satts upp handledare,skapats flera sittplatser och byggts ett trädäck in anslutning till ångbåtsbryggan

3. Samverkan Sävelången
På sjön Sävelången fanns redan i slutet av 1800-talet "turistturer" med ångbåten s/s Säfvelången och med detta som bakgrund har det byggts en båt för att stärka besöksnäringen kring sjön Sävelången. Denna samverkan har lett till bildandet av en gemensam organisation för bland annat turism- Samverkan Sävelången (Nääs & Co)

4. Naturturism inom Göteborgs Insjörike
Kartläggning samt paketering av naturaktiviteter med boende och mat inom kommunerna Lerum, Härryda och Partille. Tre paket färdigställdes i Lerums kommun som är aktiva och går att "köpa". Det har även producerats en unik mobilapplikation där man under en promenad ska lösa sju uppdrag med naturrelaterade frågor och lekar.

5. Natur- och kulturevenemang runt våra vandringsleder
För att lyfta fram och tillgängliggöra redan befintliga vandringsleder har man skapat olika natur- och kulturevenemang kring dessa. Det har varit spökvandring i Riddarsten där elever från gymnasiets estetprogram agerat skådespelare. Det har även varit guidade turer med titeln "Sinnenas väg" där en etapp av tre varit mellan Floda-Lerum som bestod av guidad tur med Näcken, ölprovning och konsert.

6. Vår historia berättar
Idén var att lyfta fram, tydliggöra och marknadsföra ett antal olika historiska platser/besöksmål inom Göteborgs Insjörike. Detta gjordes genom en gemensam broschyr, webbplats samt två helger per år då alla projektets medverkande håller öppet med olika aktiviteter. Totalt har 16 historiska besöksmål i fyra kommuner varit med och ett starkt nätverk har bildats. Sju av dessa 16 projekt verkar i Lerum.

7. Tidernas Tollered
För att bevara och levandegöra den fantastiska historien om ett svenskt brukssamhälle har man underlättat för besökare att ta del av den unika berättelsen om ett brukssamhälles förändring genom fyra århundraden. Betydande renoveringar och förbättringar har gjorts på Tollereds festplats/dansbana för att kunna organisera arrangemang och etableras som scen i regionen. Man har även skapat förutsättningar för att ljussätta dammen, strömmen och kringliggande byggnader.

8. Upplev Sjövik/Östad
Det har skapats förutsättningar för fortsatt samarbete mellan de olika föreningarna i Sjövik, Föreningen Sjövik, Östad församling, Klaradals kloster, Östads hembygdsförening och Röda korset Sjövik-Östad. Pilgrimsvandringar arrangerade av Östad församling i samarbete med Klaradals kloster, kulturhistoriska vandringar i Sjövik/Östad, regelbundna bildvisningar i Östad, regelbundna ångbåtsturer med ångbåten Herbert och utveckling av Röda korsets museirum har gjorts till en permanent retroutställning.

9. Centrum för kultur och ekologi i Sjövik - en förstudie
Det har tagits fram ritningar på ett ekohus och förslag på den teknik som det ska byggas med och en plan och skiss på hur permakulturträdgåren ska se ut. Det har tagits fram en budget som inkluderar offerter, skaffat arrende till marken och bygglov. Projektet har skapat en nyfikenhet kring ekohus och det har jobbats fram ansökningar för vidare finansiering.

10. Nääs arena
Det har etablerats en utomhusscen och en ljudinstallation har gjorts. Olika artister har varit mycket intresserade av att nyttja scenen för olika framträdanden vilket gjort att mer och mer publik har kommit på de olika föreställningarna. Attraktionsvärdet för området och verksamheten har stärkt.

11. Bröllop på landet
Paketering och marknadsföring av konceptet "Bröllop på landet" där samverkan mellan olika samarbetspartners ska utveckla bygden kring Nääs, Öijared och Tollered.

12. Do-It Insjörikets ungdomsfestival
Det har arrangerats tio musikworkshops och 15 olika utställningar i projektrummet på Nääs för ungdomar med interaktiva samtal kopplade till varje workshop samt en sommarutställning utomhus. Projektrummet på Nääs har nu blivit permanent och där presenteras konst skapad av ungdomar året runt.

13. Idrottslig samverkan och boende i Gråbo - en förstudie
Här har gjorts en studie kring möjligheter och intresse av idrottslig samverkan och behov av olika former av enkelt boende för besökningsnäringen. Detta har resulterat i att Stora Lundby GK har etablerat ett kontaktnät bland ett antal föreningar i kommunen och att det har skapats en grund för fortsatt samverkan genom att gemensamt arbeta vidare mot en etablering av en anläggning i Gråbo till gagn för föreningar och besöksnäringen.

14. Hästcentrum - en förstudie för att lägga grunden till etableringen av ett häst- och hundcentrum i Sävelångsbygden genom att genomföra en förstudie för att analysera och rekommendera plats, utseende och innehåll för en ny häst- och hundanläggning, kringservice, målgrupper, framtida finansiering och organisation samt en detaljerad plan för det fortsatta arbetet