Rådgivning och stöd

Näringslivsenheten arbetar för ökad nyföretagande, tillväxt och sysselsättning i Lerums kommun.

Vi hjälper såväl befintliga företag som nyetableringar i deras ambitioner att växa.

Vi har ett nära samarbete med Business Region Göteborg (BRG) för att ge råd och stöd i företagens utveckling och tillväxt.

Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen informerar om aktuella finansieringsstöd som erbjuds under året.