Miljödiplomerade företag

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs.

Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning. Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge. Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige och möjlighet att delta i Lerums kommuns upphandlingar.

Här redovisar vi alla de företag som miljödiplomerats och även de företag som har ISO 14000 i Lerums kommun. Aktuella listor hittar ni på länkarna nedan.

Diplomerade företag 

Här man kan söka reda på vilka företag som är certifierade, antingen söker man direkt på företagsnamnet eller via vänsterkolumnen möjlighet att söka på hela kommunen.
Klicka här för att komma till sökningen >>