Näringslivsklimat och strategi

För att lyckas med att skapa det goda företagsklimatet vi alla vill verka i, så behöver vi alla hjälpas åt, företagare, tjänstemän och politiker. På den här sidan har vi försökt försökt samla de pågående aktiviteter för ett gott näringslivsklimat i Lerums kommun som görs idag.

 

Strategiskt utvecklingsarbete bedrivs tillsammans med politiker och företagare i bland annat i dessa sammanhang:

 • Näringslivsråd
 • Upphandlingsråd
 • Myndighetsråd
 • Skola/Näringslivssamverkan (exempelvis UF samverkan, Lerums Ljusgröna Miljöpris)
 • Samverkan inom Business region Göteborg (BRG)
 • Samverkan inom Tillväxt turism med BRG, Turistrådet Västsverige samt Göteborg & Co
 • Operativt förenklingsarbete för våra företagare bedrivs bland annat genom vår företagslots som samverkar med hela förvaltningen för att underlätta för företagen i kontakt med kommunen.

Samverkan med olika aktörer för ett bredare utbud av tjänster sker bland annat i:

 • Småföretagsakademin – utbildningar för småföretagare
 • Nyföretagarcentrum – gratis nyföretagarrådgivning
 • Medskapandegruppen – Utvecklingsgrupp för pilot Gråbo
 • Lerums Centrumutveckling – Samverkan för utveckling i Lerums centrum
 • Floda BiD - Samverkan för utveckling i Floda centrum
 • Entreprenörsgalan – Samverkan för att en gång per år lyfta lokala företagsprestationer

Nätverksplattformar vi arbetar med idag:

 • Frukostmöten med Näringslivsrådet
 • Soppluncher med sopplunchgruppen (Företagarna, FFLK, Nääs Fabriker och Lerums kommun)
 • Nätverk för kvinnligt företagande

Övriga viktiga åtgärder och aktiviteter:

 • Företagsbesök med våra politiker
 • SKL:s utbildningsprogram ”Förenkla helt enkelt”
  Service och bemötande utbildning för delar av förvaltningen (genomfört)
  Samspelet (genomfört hösten 2015)
  Service och bemötande utbildning för hela sektor samhällsbyggnad (hösten 2016)
  SKL:s workshop i offentlig upphandling (18 okt)
 • Ett nyhetsbrev som alla företagare har möjlighet att prenumerera på
 • Lokalt Ledd utveckling genom Leadermetoden – Landsbygdsutveckling med fokus på hållbar besöksnäring.

Mer om näringslivsstrategin för Lerums kommun.  

Nuvarande näringslivsstrategi antogs av fullmäktige i januari 2012. I den fastslås att Lerums kommun ska präglas av ett attraktivt näringslivsklimat som främjar nyföretagande, utveckling och tillväxt för de företag som redan verkar i kommunen samt lockar till sig nyetableringar. Ett starkt näringslivsklimat skapar också nya arbetstillfällen och möjlighet att minska utpendlingen i linje med visionen att vara Sveriges ledande miljökommun 2025. Revidering av ny strategi pågår.

Läs hela näringslivstrategin via länk nederst på sidan.

Där finns också en rapport om det pågående arbetet, som lämnades till kommunstyrelsen i oktober 2013.