Näringslivet i bilder

Näringslivet i Lerum är sedan sekel tillbaka innovativt och intressant.

Här i bildspelet visar vi några nedslag i lokalt näringsliv. Tack till er företagare och föreningsliv som bidragit till albumet. Frågor, kontakta naringsliv@lerum.se