Idérum Lerum

Eller Innovationssluss för hållbar kommunutveckling är ett treårigt projekt i syfte att stärka kommunens innovationsförmåga.

Med utgångspunkt i vision 2025 ska vi öka inflytande och kreativitet hos våra medarbetare, invånare, företag och föreningar. Idéer och kreativitet finns i organisationen idag och vi tar nu fram en modell och process som ska hjälpa till att sprida innovationer, fånga upp problem och idéer, utveckla dem för att sedan testa i liten skala och implementera i våra verksamheter.

Syftet är att vara ett stöd när det finns hinder för att genomföra idéer till innovationer, få en systematik i hur idéer tas tillvara, testas i liten skala och sedan införs i skarpt läge.

Vad är en innovation?

När vi talar om en innovation menar vi en genomförd ny lösning som skapar ett värde för kund, medarbetare eller samhället. Det kan handla om exempelvis om spridning av ett arbetssätt som bidrar till ökat värde för våra kunder eller att använda befintlig teknik på ett nytt sätt som effektiviserar vår verksamhet.

Kort om projektet 

Projektet innovationssluss för hållbar kommunutveckling kommer att drivas av Utvecklingsenheten och Vinnova delfinansierar projektet under 3 år.

Just nu är fokus på att testa vår modell och process på hur medarbetares idéer kan tas tillvara. Detta kommer vi att göra i en pilot under hösten 2017. Under 2018 är planen att fokusera på invånare, näringsliv och föreningsliv som idégivare. Vi kommer att bygga interna och externa nätverk för innovationsfrågor, skapa en tydlig innovationsprocess och sprida kunskap om innovation.

Kontakt

Projektledare Carolina Fornell
Telefon: 0302-52 11 01
Mobil: 072–538 13 70