Hur axlar du morgondagens kompetensförsörjning?

Hur axlar du morgondagens kompetensförsörjning samtidigt som du blir en attraktiv arbetsgivare? Tillsammans kan vi hjälpas åt att hitta vägar som underlättar för dig som arbetsgivare att anställa någon som står längre ifrån arbetsmarknaden. Välkommen till en eftermiddag med inspiration och goda exempel på hur andra arbetsgivare i närområdet har gjort. Du får information om vad du kan få för hjälp från kommun och arbetsförmedling.

Under eftermiddagen kan du som företagare/arbetsgivare få inspiration men också dela med dig av dina erfarenheter och behov. Tillsammans försöker vi överbrygga hinder och hitta lösningar. Vi hoppas också att det blir ett tillfälle för dig att knyta nya kontakter inom och över kommungränserna. Inbjudan vänder sig främst till dig som är chef eller har rekryteringsansvar.

 • Tid: Den 21 november klockan 12-16
 • Plats: Garveriet i Floda, Garverivägen 9, 448 31 Floda
 • Kostnadsfritt

Program

12.00 – Välkommen
12.10 – Lunch, närproducerat med säsongens råvaror. Alingsås och Lerums kommun hälsar välkommen tillsammans med Susanne Zander från regeringskansliet
13.10 – Korta inspirationsanföranden

 • Azur Imamovic, rektor - nyanlända praktikanter skapar mervärde för verksamheten
 • Lena Wounsch, affärschef Vybuss - om fördomar, engagemang från personalen och respons från kunderna
 • Madeleine Grahm, personal- och rekryteringsansvarig, ISS Facility Services AB, Alingsås - jobbspår, hur kan vi jobba tillsammans?
 • Pernilla Gabrielsson, enhetschef, äldreomsorgen - bristyrken, resurser och kompetensförsörjning för framtiden
 • Markus Brink, VD Brixly AB fd Erlandsson Bygg AB, Lärande Bygg - integration på riktigt
 • Peab och Alingsåshem om inkluderande bygg i Alingsås

14.30 – Gofika
15.00 – Stöd och hjälp till arbetsgivare

 • Arbetsförmedlingen - om anställningsstöd och om ny organisation
 • Samordningsförbundet - gratis handledarutbildning
 • Dialog - vad är dina behov/önskemål som arbetsgivare?
 • Stöd från kommunen - hur kan kommunen stötta dig, jobbspår/projekt

16.00 - Slut

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn.

Träffen anordnas av Alingsås och Lerums kommuner, samt Arbetsförmedlingen, med statsbidrag från DUA, delegationen för unga och nyanlända till arbete.

EU:s dataskyddsförordning - GDPR

Inom Lerums kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Klicka här för att läsa mer om personuppgifter och dataskyddsförordningen