Näringslivsstrategin

En ny näringslivsstrategi antogs av fullmäktige i januari 2012.

I den fastslås att Lerums kommun ska präglas av ett attraktivt näringslivsklimat som främjar nyföretagande, utveckling och tillväxt för de företag som redan verkar i kommunen samt lockar till sig nyetableringar. Ett starkt näringslivsklimat skapar också nya arbetstillfällen och möjlighet att minska utpendlingen i linje med visionen att vara Sveriges ledande miljökommun 2025.

Läs hela näringslivstrategin via länk nederst på sidan.

Där finns också en rapport om det pågående arbetet, som lämnades på kommunstyrelsen i oktober 2013.