Programperioden 2016-2020

Lerums kommun deltar i den nya programperioden för LLU, tidigare Leader, som är en arbetsmetod inom svenska Landsbygdsprogrammet och går ut på att offentlig-, privat- och ideell sektor samarbetar för lokal utveckling. Här kan man söka pengar till sina projektidéer mellan 2016-2020.

Skapa projekt i samverkan för lokal utveckling

Göteborgs Insjörike är namnet på vårt område som består av kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum samt Partille. Här kan man söka pengar till sina projektidéer. I programperioden kommer utvecklingsstöd kunna sökas från tre olika fonder; nämligen Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Projekt premieras enligt följande mål och insatsområden:

  • Förbättrad livskvalitet genom samverkan
  • Hållbar landsbygdsutveckling
  • Hållbar besöksnäring och ökat företagande

Läs mer om Göteborgs Insjörike och vilka projekt som pågår genom att följa den här länken.